La Defensa Agrària

s. XX
Audio guia: 

La Defensa Agrària va néixer el 1925 com a oposició al poder local. En ella van confluir el republicanisme i el catalanisme fins a l’inici de la dictadura franquista. Després de la confiscació, l’any 1939, l’edifici va quedar abandonat i el 1952 la parròquia hi va fundar el Casal Selvatà. El 1978 els antics socis van poder recuperar l’entitat i van compartir espai amb els membres del Casal. 

Paraules clau: associacionisme, segle XX.

De l’escissió a la consolidació (1925-1939)

El 1925 es constitueix la Defensa Agrària fruit de l’escissió d’alguns socis de l’Ateneu. En el seu si confluirien els principals grups opositors a l’elit local que governava el municipi durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Com a conseqüència, la Defensa Agrària va ser un espai on impulsar el catalanisme i el republicanisme, dues idees complementaries perseguides per la dictadura.

«L’embrió polític d’una futura constitució dirigent»

Amb la proclamació de la Segona República (1931), la Defensa Agrària va tenir un pes destacat en la vida del municipi. El setmanari independent local El Brum hi va tenir la seu i, més tard, s’hi van instal·lar el grup local d’Esquerra Republicana i el sindicat de pagesos sense terra, Acció Obrers del Camp. Durant la Guerra Civil (1936-1939), la Defensa Agrària va ser l’única entitat recreativa que va quedar, després de la confiscació de l’Ateneu pel Comitè Antifeixista local.

El segrest de l’entitat i l’organització del Casal Selvatà (1939-1978)

Amb la victòria franquista, la Defensa Agrària va ser confiscada pel nou règim. L’edifici va quedar abandonat fins que, el 1952, la parròquia va decidir adquirir-lo per crear-hi una escola. La nova entitat, el Casal Selvatà, va anar més enllà i va impulsar, des del teatre i la sardana, el catalanisme cultural, sobretot, en els aplecs de Paretdelgada (1959-1965).

La nova Defensa Agrària

El 1977, amb la conquesta de les llibertats democràtiques, els antics socis de la Defensa Agrària van voler recuperar l’edifici. Desprès d’algunes discussions es va arribar a l’acord que ambdues entitats podrien fer ús de l’edifici. El 1978 es va constituir una nova Defensa Agrària que promouria el teatre i la sardana des dels valors del catalanisme cultural, però també la defensa de la pagesia i els valors republicans des del catalanisme polític.