L'Hort d'Iglésies

ss. XIX-XX
Audio guia: 

L’Hort d’Iglésies és un antic mas construït per Josep Iglesias a principis del segle XIX. Convertit en residència d’estiueig per Antònia Lloberas a partir de 1886, en el seu interior conserva una col·lecció de pintures on es representen diverses escenes de la mitologia clàssica. 

Paraules clau: segle XIX, neoclassicisme, masos.

Construcció de l’edifici

El mas de l’Hort d’Iglésies de la Selva del Camp es va fer construir a principis del segle XIX a petició de Josep Iglesias Ramon, comerciant d’aiguardent de Reus. L’edifici va canviar de propietaris el 1886, quan el va adquirir Antònia Lloberas i va convertir-lo en una residència d’estiueig.

Decoració interior i frescos

En el moment de la seva construcció, l’Hort d’Iglésies es va concebre sota els preceptes del neoclassicisme. És per això que en la decoració exterior i interior es poden observar referències a l’art clàssic, com ara les columnes jòniques, els frontons o el fris. Pel que fa a la decoració interior del primer pis, s’hi poden trobar diverses pintures amb representacions d’escenes de la mitologia clàssica que es combinen amb paisatges bucòlics i representacions d’atributs propis del cristianisme.

Recuperació i municipalització de l’Hort d’Iglésies

A la dècada de 1990 es va iniciar una campanya per restaurar l’edifici i finalment, va passar a ser propietat municipal. Des d’aleshores, a l’Hort d’Iglésies hi ha la biblioteca municipal i els estudis de Canal Camp, així com altres instal·lacions i serveis.