Torre de la Batalla

s. XIII
Audio guia: 

Durant els més de vuit-cents cinquanta anys d’història, les torres han format part del recinte emmurallat i la seva singularitat els ha valgut algunes denominacions populars. Cal destacar la desapareguda torre de la Batalla, documentada en la primera meitat del segle XIV, que controlava el darrer tram del rec de la vila i s’aixecava davant del camí que pujava al Puig d’en Cama.