Torre de les Clavegueres

s. XIV
Audio guia: 

Una altra torre singular del recinte emmurallat va ser la de les Clavegueres. Situada a la part més baixa del recinte, era on desembocaven les aigües residuals per anar a abocar-les al torrent de Cassans. Les constants reformes de les defenses es fan evidents en un dels seus  merlets, datat el 1562.