Pati de la Carnisseria

ss. XIII-XX
Audio guide: 

Algunes de les actuals places i espais públics es coneixien amb el nom de patis. L’actual plaça de Sant Andreu també es coneixia amb el nom de pati de la Carnisseria, pel servei d’escorxador municipal que hi constava des del segle XIII i que va perdurar fins a la darreria del segle XX.