L'Hospital

ss. XIV-XIX
Audio guia: 

Durant més de cinc segles, entre 1330 i 1847, la capella de Sant Jaume i Santa Llúcia va acollir l’hospital de la Selva. Però aquest no va ser el primer de la vila; abans hi havia hagut la Casa de Malalts i l’Hospital de Pobres, fora del recinte emmurallat. 

Paraules clau: edat mitjana, gòtic, sanitat, capella.

L’hospital medieval

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Llúcia es va construir durant el primer terç del segle XIV. Però aquest no va ser el primer hospital de la Selva, abans ja n’hi havia hagut dos més fora del recinte emmurallat. El primer va ser la Casa de Malalts, situada a l’actual pati del Convent de Sant Agustí, a prop del torrent de Cassans, i va estar en actiu fins a la darreria del segle XIII. El segon hospici, conegut com l’Hospital de Pobres, es va construir el 1298 on ara hi ha l’església del Convent de Sant Agustí i es va erigir a causa de les condicions precàries en què es trobava la Casa de Malalts.

La capella de Sant Jaume i Santa Llúcia

El 1330, l’Hospital de Pobres havia quedat obsolet i per això es va decidir bastir-ne un altre, juntament amb una capella dedicada a Sant Jaume i Santa Llúcia, en el que aleshores era el carrer de Guerau Regina, dins del nucli emmurallat. La gestió de l’hospital era municipal i els sagristans de la capella van ser els encarregats d’oferir aquest servei fins ben entrat el segle XIX. Però aquest no va ser l’únic hospital de la vila; així, els afectats pels diferents atacs de la pesta van ser atesos a l’església de Sant Pau, fora muralles.

El trasllat de l’hospital

El 1825, l’Ajuntament va acordar amb les Germanes Paüles que aquestes es fessin càrrec del servei sanitari de la vila i, el 1847, l’hospital es va traslladar al Convent de Sant Rafael. Durant la Guerra Civil (1936-1939) l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Llúcia es va utilitzar de magatzem del sindicat local i, a partir de la dècada de 1940, s’hi van ubicar les institucions d’enquadrament de la dictadura franquista, com ara l’Auxilio de Invierno i el Frente de Juventudes. El 1994, es van fer les darreres reformes per adaptar l’antiga nau de la capella a les funcions d’auditori.