Portal de Sant Antoni. Plaça de la Palma

s. XVI
Audio guía: 

La plaça del portal de sant Antoni va prendre el nom de plaça de la Palma després que el 1559 s’acordés que els objectes de palma (sàrries, cabassos, etc.) hi fossin exposats durant els dies de fira. El privilegi de celebrar la fira cada 28 d’octubre, i durant els catorze dies següents, va ser atorgat per Ferran II, el Catòlic, el 1503.